Donatie verslagen 2017

17/01/2017 14u-16u OLV Aalst Oncologie - Terwijl ik de harp stem, komt Pierrre naar me toe: "Ik kom straks terug luisteren", zegt hij me, opgetogen met mijn aanwezigheid als harptherapeute. Hij vertelt me over de complicaties die zijn echtgenote tijdens de kerstvakantie heeft gehad en ik stel voor dat ik naar haar kamer kom. Bij mijn aankomst in de kamer, kan er nog een grapje af: "Jij achtervolgt mij", zegt Pierre's echtgenoot. Ik speel zacht terwijl verpleegsters haar in bed helpen. Meermaals gestoord door piepende machines, duurt het even voor er een goede sfeer is om tot rust te komen bij de harpmuziek. Ik speel doorheen de verschillende storingen zacht door. Als ik mijn bezoek met het lied 'fate' beeindig, bedankt Pierre me: "Mooi! Ze is nu in slaap!"

Als ik terug in de lounge kom, vraagt een dame me naar de kamer: "Mijn man zou dit graag eens horen.". Ik neem de kleine harp en loop spelend door de gang naar de kamer. Er is niet alleen appreciatie voor de muziek maar ook interesse in het Amitolafonds en waarom ik dit doe. De ontroering is groot en ik beloof volgende week terug te komen. Ik ontvang een steuntje zodat het project kan verder gezet worden.

Als de ontroering die de harp brengt, in conflict komt met emoties van boosheid of verzet tegen de ziekte, ben ik niet welkom in de kamer. Vanuit de opleidingen die ik volgde, ben ik hierop goed voorbereid. Ik respecteer het verzet of de blik die zich afwendt of het verdriet dat te groot is en niet toegelaten wordt en verlaat de kamer. Terwijl ik spelend door de gangen loop, gaan mijn intenties naar deze mensen en hoop dat de zachte klanken en trillingen helend mogen zijn, ook als er een emotionele blokkade is.

Als ik de harp inpak, kom ik Pierre nog tegen in de gang. "Ik ben ook in slaap gevallen nadat je vertrok en mijn vrouw slaapt nog steeds! Bedankt!"

19/01/2017 10u30-12u UZ Brussel radiotherapie - wachtzaal - Als een harp de wachtzaal binnengerold wordt, is er verbazing bij de patiënten, hun familie en de vrijwilligers. Eén van de vrijwilligers vraagt me zelfs wat de bedoeling is. ik geef een korte uitleg. Als ik de harp laat klinken, is de bedoeling duidelijk. Het valt me op dat de zware energie in de wachtzaal snel opklaart en dat iedereen stil wordt na een tijdje...

Ik krijg na elk muziekstuk een kort applausje en bedankingen.

Een dame komt recht tegenover de harp zitten en luistert aktief. Ik merk dat ze de muziek heel aangenaam vindt en nodig haar uit om de trillingen van harp intenser te ervaren. Ze legt haar voeten op de klankkast, ik luister naar haar zachte stem en speel vervolgens in haar grondtoon, zo komen de trillingen nog beter aan in elke cel van het lichaam.

Als ze de voeten wegneemt, vertelt ze me dat ze het heel aangenaam heeft gevonden. Ik neem weer wat afstand maar speel verder in haar grondtoon. Het is het muziekstuk "fate", ik ervaar dat stuk als een verhaal over de weg die we gaan, met ups en downs. De laatste noot van het muziekstuk krijgt nog juist de tijd om uit te deinen, als haar naam wordt genoemd om naar de radiotherapie te gaan. Ze bedankt me hartelijk!

Ik speel verder en richt de harp afwisselend naar de verschillende mensen die op hun behandeling wachten maar ik kan verder geen persoonlijk contact leggen. Terwijl ik me met de harp naar de patiënt richt, speel ik met een persoonlijke intentie voor hem/haar.

Een dame houdt haar blik op haar gsm en is duidelijk gespannen. Ik speel zachte ontspannende liederen. Later hoor ik dat het haar eerste behandeling is.

Een heer zit duidelijk vermoeid door de behandeling en drinkt traag een flesje water op. Ik speel traag en met de intentie om te harmoniseren in de myxolidian mode.

Ook vandaag heb ik meermaals de appreciatie van de familie die de zieke begeleidt, ontvangen.

23/01/2017 13u30-15u30 OLV Aalst Oncologie - Ik begin de namiddag met een kamerbezoek bij een dame die enkele weken geleden in de lounge kwam luisteren. Vandaag blijft ze liever in de kamer. Ik merk dat ze geniet. Vervolgens ga ik naar een heer die ik beloofde om deze week terug te komen. Het contact is anders deze week. Er heerst een zenuwachtigheid omdat hij wacht om opgehaald te worden voor een scan. Ik kom met de grote harp naar de kamer en speel op zijn vraag 'gekende liederen'. De lullaby van Brahms kent hij, 'Liebestraum' van Lizst is hem niet bekend maar bracht wel een aangename verstrooiing voordat hij wordt opgehaald.

Ik bezoek vandaag ook de dienst hematologie. Vincent is vandaag in isolatie, de deur wordt op een kiertje gezet. Via een donatie ervaar ik dat zijn echtegenote het enorm apprecieert dat dat ik voor hem speel. Ik speel ook voor een dame die net terug is uit de intensieve dienst, ze slaapt maar haar partner vindt het fijn dat ik toch voor haar speel. Hoe langer ik speel, hoe meer er gesnurkt wordt: er is duidelijk ontspanning.

Ik eindig de namiddag met een ronde met de kleine harp. Ik heb een aangenaam contact met een heer, fotograaf van beroep. Hij deelt me zijn liefde voor kunst en schoonheid, maar ook voor de Keltische muziek. Ik speel voor hem enkele Schotse en Ierse liederen. "Mijn gemoed is helemaal opgelucht", hij reikt met zijn beide handen naar me. We nemen hart/pelijk afscheid met een warme handdruk.

19/10/2017 10u30-12u30 OLV Aalst Oncologie - Tijdens de dag tegen kanker speel ik op de dienst medische oncologie en hematologie. De loungeruimte is mooi versierd en vele patiënten komen luisteren. Sommige patiënten vertrekken snel, andere blijven tot het laatste lied maar van elkeen ontvang ik hartelijke dankbetuigingen voor de mooie muziek. Soms is de harpmuziek (te) emotioneel en wordt er daardoor al gauw de veilige ruimte van de kamer opgezocht, soms is het gewoon te vermoeiend om lang op een stoel te zitten.

Ik nodig zowel patiënten als het medisch personeel uit om eens voor de harp te komen zitten en met de rug contact te leggen met de kolom van de harp.

Als het zitten op het kleine stoeltje niet mogelijk is dan breng ik de harp dichter bij de patiënt en nodig ik uit om met de hand de trillingen van de harp te ervaren. Als ik opkijk naar de patiënt, zie ik dat de dame luistert met gesloten ogen, een glimlach en wangen bedekt met tranen. Als ik eindig, opent ze haar ogen, kijkt ze me dankbaar aan: "zo mooi, dit heb ik nog nooit gehoord!".

Deze dame vraagt aan de verpleegster of ik later op de voormiddag ook nog eens wil langs komen op de kamer want ze wil de kleine harp ook horen.

Er is ook vraag van een dame in isolatie om haar op te zoeken, zij wil graag een intense harptherapie volgen tijdens haar komende chemo-behandelingen omdat ze gelooft in de ondersteunende rol van helende klanken. 

Tot slot heb ik het voorrecht om een dame te begeleiden tijdens het heengaan. Als ik het harpspel begin, merk ik dat de ademhaling versnelt en dat ze onrustig wordt. Dochter en echtgenoot komen bij haar zitten en houden beiden haar hand vast. Ik speel in Angel Mode "amazing grace" en eindig met rustgevende drieklanken. Haar ademhaling vertraagt, haar gelaat is in volledige ontspanning. Als ik later de familie tegenkom, delen ze met me dat ze het harpspel als heel mooi en waardevol hebben ervaren "op het juiste moment"...

donatie Vera - apotheek De Ridder en Kim € 20
saldo € 674, 14
De voorbije maanden had ik nog veel budget ter beschikking vanuit de Stichting tegen kanker. Van september tot januari ben ik meestal twee keer naar de dienst kinderoncologie (Appeltuin) gegaan in UZ Brussel.

november 2017
Ik bracht een jongen van 16 jaar die leukemie heeft gehad een bezoek in de kamer. Hij was opgenomen met griepsymptomen. Ik was er ‘op het goede moment’: tijdens een moeilijke en pijnlijke verzorging kon ik de jongen afleiden met mijn muziek. We kennen elkaar al sinds januari 2016 en tijdens de vele harptherapie sessies heeft hij kennis gemaakt met het repertoire. Als ik merkte dat hij veel pijn had, speelde ik steeds zijn lievelingslied. Op deze manier kon ik zowel de jongen als het verplegend personeel ondersteunen met ontspannende harpmuziek.

saldo € 674, 14 - € 50 (1u harpspel) = € 624,14