Harptherapeute

Het therapeutisch harpspel is uitermate geschikt ter ondersteuning tijdens pijnlijke en moeilijke ingrepen in ziekenhuizen, ondersteuning bij angst voor een ingreep, ondersteuning na de operatie bij het ontwaken, ondersteuning voor een diepere en rustigere ademhaling, opbeuring en activatie, …

Medische studies hebben onder andere aangetoond dat na een korte harptherapie sessie de pijnervaring en het gevoel van angst statisch significant daalden.

De zachte harpklanken en de ontspannende vibraties van live harpmuziek kunnen ook van uitzonderlijke waarde zijn tijdens de avond, moeilijke nachten,...

De harptherapeute is ook opgeleid om het stervensproces te begeleiden met de harp.

En niet te onderschatten, de waarde van het ontspannend harpspel voor het medisch team!

harp therapie op de neonatale dienst

harp therapie op de intensieve dienst

Terug